İSTANBUL ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tev Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kantin İhale Duyurusu

KANTİN İHALE İLANI (DUYURU)

 

A)  Aşağıda yer alan Çekmeköy İlçesi Tev Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kantin ihaleleri 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 inci maddesinin  (d) bendi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

B) İhale dokümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından,  Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bölümünden alınacaktır. (İhale dokümanını almak isteyen istekli önce Halk bankası Çekmeköy Şubesindeki 05100111 Nolu hesaba ihale doküman bedeli olarak 150 TL yatıracak ve alacağı 2 Nüsha dekont ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze müracaat edecektir.)

 

C) İhaleye katılmak isteyen katılımcılar G bendinde belirtilen evrakları kapalı zarf içerisinde 28 KASIM 2014 cuma günü saat 16.00’a kadar Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Bölümünde, sorumlu Memur İbrahim GÜNGÖR’e teslim edeceklerdir. Dosyasını teslim eden katılımcılara dosya teslim alındı belgesi verilecektir.

 

D) İhale Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası toplantı salonunda 1 ARALIK 2014 pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte 08/09/1983 tarihli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

1 ARALIK 2014 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAK OKULUN İHALE SAATİ

                Okulun Adı                                                                                                                                      İhale Saati

1.  Tev Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi                                               11:00 

 

E)Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

                                                                        Aylık

Okulun Adı                                                 Muhammen Bedel(TL)            Geçici Teminat Miktarı(TL)

1. Tev Ezel Gülen Kıray Mes. Ve Tek. And. Lisesi           1.500,00 TL                                    4.050,00 TL            

 

F) 1 ARALIK 2014 pazartesi günü kantin ihalesi yapılacak olan okul adresi ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

OKUL ADI

ÖĞRENCİ MEVCUDU

OKUL ADRESİ

Tev Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik And.Lisesi

210

Alemdağ Nişantepe Mah. Toprak Sok. 29 Ekim Cad. No:11 ÇEKMEKÖY İSTANBUL

 

 

  

 

 

 

 

 

 

G)İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1)Dilekçe (Form Dilekçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce verilecektir.)

2)İkametgâh Senedi(Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacaktır)

3)Nüfus Cüzdanı Sureti(Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacaktır)

4)Adli Sicil kaydı(E-Devlet veya Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır)

5)Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından)

6)Başka bir kantin çalıştırmadığına dair belge.(İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

7)İhaleden men yasağı bulunmadığına dair belge.(İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

8)Yukarıda belirlenen geçici teminatın, Çekmeköy Mal Müdürlüğüne yatırıldığına dair Vezne Alındı Makbuzu aslı (Geçici Teminatın Çekmeköy Mal Müdürlüğüne yatırılması zorunludur).

9) Mesleki Yeterlilik Belgesi (öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, ustalık belgesi yoksa sırası ile kalfalık belgesi ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine) sahip olma şartı aranacaktır.

10)İhalesine katılacak kantinin dokümanının satın alındığına dair belge (Dekont)

11) Kantin İhalesine gireceği okulun öğrenci servis taşımacılığını yapmadığına dair belge.(ilgili okuldan alınacaktır

 

H)İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4-Gerçek kişi olmak(Vekâletle ihaleye girilemez)

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

6-Şirket, dernek, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar

NOT: İhaleye katılacaklarda öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır.    

 

I)Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenecektir.

 

NOT:1

 

 

1-İhaleyi alan müstecir 1 takvim yılını doldurmadan işletmeden vazgeçtiği takdirde sabit tesis masrafı adı altında hiçbir hak talep etmeyecektir. Bu durumda 1 yıllık kirayı peşin olarak ödemekle yükümlüdür.

2-İhaleyi alan istekli sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine ödenmeyecektir.

3-İhalede en yüksek teklifi veren katılımcı sözleşme imzalamaz ise, sözleşme en yüksek teklifi veren ikinci katılımcı ile imzalanacaktır.

4-İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcının geçici teminatı en yüksek teklif vererek ihaleyi alan katılımcı ile sözleşme imzalanıncaya kadar iade edilmez.

 

NOT:2

 

1-Zarf üzerine ihaleye katılan kişinin mail adresi yazılacak.

2-İhalesine katılınan okulun  ismi yazılacak.

3-Geçici teminat kimin adına yatırılmış ise o kişiye ait iban numarası, banka ismi ve şube kodu yazılacak.

4-Ad-Soyad,Telefon numarası ve imza atılmış olacak.

 

 

NOT: BU İHALE DUYURUSU 28 KASIM 2014 CUMA GÜNÜ SAAT 16.00’A KADAR

1-İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

2-ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI

3-ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4-ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5-KANTİN İHALESİ YAPILACAK OKULA AİT İLAN PANOLARINDA ASILI KALACAKTIR.

 

Merkez mahallesi Üsküdar cad.No75 ÇEKMEKÖY - 0216 639 031617

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.