İSTANBUL ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

NİŞANTEPE İLK/ORTAOKULU KANTİN İHALE DUYURUSU

Ayrıntılar için tıklayınız.
NİŞANTEPE İLK/ORTAOKULU KANTİN İHALE DUYURUSU

A)  Aşağıda yer alan Çekmeköy İlçesi Nişantepe İlk/Ortaokulu Okul kantin ihalesi 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince açık artırma ve pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

B) İhale dokümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından,  Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bölümünden alınacaktır. (İhale dokümanını almak isteyen istekli önce Halk bankası Çekmeköy Şubesindeki 05100111 No’lu hesaba ihale doküman bedeli olarak 150 TL yatıracak ve alacağı dekont ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze müracaat edecektir.

 

C) İhaleye katılmak isteyen katılımcılar g bendinde belirtilen evrakları kapalı zarf içerisinde 06.10.2017 Cuma günü saat 16.30’a kadar Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Bölümünde, sorumlu Memur Zekeriya TAŞKÖPRÜ’ye teslim edeceklerdir. Dosyasını teslim eden katılımcılara dosya teslim alındı belgesi verilecektir.

 

D) İhale Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası toplantı salonunda 09.10.2017 Pazartesi günü aşağıda belirtilen saatte 08/09/1983 tarihli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince açık artırma ve pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

09.10.2017 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAK OKULUN İHALE SAATİ

            Okulun Adı                                                                                                                         İhale Saati

1. Nişantepe İlk/Ortaokulu                                                                                                                     12:00       

 

E)Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

                                                                                Aylık

Okulun Adı                                                 Muhammen Bedel(TL)             Geçici Teminat Miktarı(TL)

1. Nişantepe İlk/Ortaokulu                                1.000,00 TL                                   2.7000,00 TL             

 

F) 09.10.2017 Pazartesi günü kantin ihalesi yapılacak olan okul adresi ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

OKUL ADI

ÖĞRENCİ MEVCUDU

OKUL ADRESİ

Nişantepe İlk/Ortaokulu

792

Alemdağ Beldesi Okul Sk.  Çekmeköy/İST TLF . 0216 304 63 55

Eğitim Şekli

 

Tekli Eğitim

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

G)İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1)Dilekçe (Form Dilekçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce verilecektir.)

2)İkametgâh Senedi(Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacaktır)

3)Nüfus Cüzdanı Sureti(Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacaktır)

4)Adli Sicil kaydı(E-Devlet veya Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır)

5)Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından)

6)Başka bir kantin çalıştırmadığına dair belge.(İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

7)İhaleden men yasağı bulunmadığına dair belge.(İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

8)Yukarıda belirlenen geçici teminatın, Çekmeköy Mal Müdürlüğüne yatırıldığına dair Vezne Alındı Makbuzu aslı (Geçici Teminatın Çekmeköy Mal Müdürlüğüne yatırılması zorunludur).

9) Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (Meb Strateji Geliştirme Başkanlığının 06/04/2012 tarihli 3118 sayılı görüş yazısında ‘İşyeri açma belgesinin ustalık belgesine denk olduğu kabul edilmiştir.) 10)İhalesine katılacak kantinin dokümanının satın alındığına dair belge (Dekont)

11) Kantin İhalesine gireceği okulun öğrenci servis taşımacılığını yapmadığına dair belge.(ilgili okuldan alınacaktır

 

H)İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4-Gerçek kişi olmak(Vekâletle ihaleye girilemez)

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

6-Şirket, dernek, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar

7- Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (Meb Strateji Geliştirme Başkanlığının 06/04/2012 tarihli 3118 sayılı görüş yazısında ‘İşyeri açma belgesinin ustalık belgesine denk olduğu kabul edilmiştir.)

 

I)Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenecektir.

 

NOT:1

1-İhaleyi alan müstecir 1 takvim yılını doldurmadan işletmeden vazgeçtiği takdirde sabit tesis masrafı adı altında hiçbir hak talep etmeyecektir. Bu durumda 1 yıllık kirayı peşin olarak ödemekle yükümlüdür.

2-İhaleyi alan istekli sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine ödenmeyecektir.

3-İhalede en yüksek teklifi veren katılımcı sözleşme imzalamaz ise, sözleşme en yüksek teklifi veren ikinci katılımcı ile imzalanacaktır.

4-İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcının geçici teminatı en yüksek teklif vererek ihaleyi alan katılımcı ile sözleşme imzalanıncaya kadar iade edilmez.

5-İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcı da süresi içinde sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine ödenmeyecektir.

NOT2:

6- İhale evrakları A4 boyutunda zarfa konulacak ve mutlaka paraflanarak bantla kapatılacaktır. Zarfların üstünde İhaleye katılan kişinin adı soyadı, ihaleye katılınan okulun ismi, kişinin iban numarası, banka ismi, şube kodu,  kişinin kendi mail adresi yazılması ve imza atılması gerekmektedir.

7- DEMİRBAŞ BEDELİ: Fiyat tespit komisyonu tarafından 4.500,00TL(Dört Bin BeşYüzTürkLirası) demirbaş bedeli tespit edilmiş olup,  ihaleyi alan kantin işletmecisi sözleşme imzalamadan önce eski kantin müstecirine peşin olarak ödeyecektir.

 

NOT: BU İHALE DUYURUSU 08 EKİM 2017 PAZAR GÜNÜ SAAT 16.00’A KADAR

 

1-İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

2-ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI

3-ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4-ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5-KANTİN İHALESİ YAPILACAK OKULA AİT İLAN PANOLARINDA ASILI KALACAKTIR.

 

 

 

Merkez mahallesi Üsküdar cad.No75 ÇEKMEKÖY - 0216 639 031617

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.