İSTANBUL ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALE (DUYURU)

ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FATMA TALİP KAHRAMAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ   OKUL KANTİN İHALESİ DUYURUSU
KANTİN İHALE (DUYURU)

ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

FATMA TALİP KAHRAMAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

OKUL KANTİN İHALESİ DUYURUSU

 

 

KANTİN İHALE İLANI (DUYURU)

 

A)  Aşağıda yer alan Çekmeköy İlçesine bağlı, Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi kantin ihalesi 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35’ inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

B) İhale dokümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından,  Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bölümünden alınacaktır. (İhale dokümanını almak isteyen istekli önce Halk bankası Çekmeköy Şubesindeki 05100111 Nolu hesaba ihale doküman bedeli olarak 150 TL yatıracak ve alacağı 2 Nüsha dekont ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze müracaat edecektir.)

 

C) İhaleye katılmak isteyen katılımcılar G bendinde belirtilen evrakları kapalı zarf içerisinde 26 EKİM 2016 Çarşamba günü saat 16.30’a kadar Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Bölümünde, sorumlu Memur Zekeriya TAŞKÖPRÜ’ye teslim edeceklerdir. Dosyasını teslim eden katılımcılara dosya teslim alındı belgesi verilecektir.

 

D) İhale Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası toplantı salonunda 27 EKİM 2016 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatte 08/09/1983 tarihli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

27 EKİM 2016 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAK OKULUN İHALE SAATİ

                Okulun Adı                                                                                                                                       İhale Saati

1. Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi                                                         10.00           

 

E)Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

                                                                                       Aylık

Okulun Adı                                                   Muhammen Bedel(TL)                    Geçici Teminat Miktarı(TL)

1. Fatma Talip Kahraman Kız And. İHL                3.000,00                                           8.100,00               

 

 

F) 27 EKİM 2016 Perşembe günü kantin ihalesi yapılacak olan okul adresi ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

OKUL ADI

ÖĞRENCİ MEVCUDU

OKUL ADRESİ

Fatma Talip Kahraman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi  

750

Hamidiye Mah. Mimar Sinan Cad.No:44/2 Çekmeköy/İST

 

  

 

 

 

 

 

G)İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1)Dilekçe (Form Dilekçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce verilecektir.)

2)İkametgâh Senedi(Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacaktır)

3)Nüfus Cüzdanı Sureti(Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacaktır)

4)Adli Sicil kaydı(E-Devlet veya Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır)

5)Sağlık Raporu

6)Başka bir kantin çalıştırmadığına dair belge.(İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

7)İhaleden men yasağı bulunmadığına dair belge.(İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

8)Yukarıda belirlenen geçici teminatın, Çekmeköy Mal Müdürlüğüne yatırıldığına dair Vezne Alındı Makbuzu aslı (Geçici Teminatın Çekmeköy Mal Müdürlüğüne yatırılması zorunludur).

9) Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (Meb Strateji Geliştirme Başkanlığının 06/04/2012 tarihli 3118 sayılı görüş yazısında (İşyeri açma belgesinin ustalık belgesine denk olduğu kabul edilmiştir.)

10)İhalesine katılacak kantinin dokümanının satın alındığına dair belge (Dekont)

11) Kantin İhalesine gireceği okulun öğrenci servis taşımacılığını yapmadığına dair belge.(ilgili okuldan alınacaktır

 

I)İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4-Gerçek kişi olmak(Vekâletle ihaleye girilemez)

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

6-Şirket, dernek, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar

NOT: İhaleye katılacaklarda öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır.    

 

J)Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenecektir.

 

NOT:1

1-İhaleyi alan müstecir 1 takvim yılını doldurmadan işletmeden vazgeçtiği takdirde sabit tesis masrafı adı altında hiçbir hak talep etmeyecektir. Bu durumda 1 yıllık kirayı peşin olarak ödemekle yükümlüdür.

2-İhaleyi alan istekli sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine ödenmeyecektir.

3-İhalede en yüksek teklifi veren katılımcı sözleşme imzalamaz ise, sözleşme en yüksek teklifi veren ikinci katılımcı ile imzalanacaktır.

4-İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcının geçici teminatı en yüksek teklif vererek ihaleyi alan katılımcı ile sözleşme imzalanıncaya kadar iade edilmez.

5-İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcı da süresi içinde sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine ödenmeyecektir.

 

NOT2:

 

6- İhale evrakları A4 boyutunda zarfa konulacak ve mutlaka paraflanarak bantla kapatılacaktır. Zarfların üstünde İhaleye katılan kişinin adı soyadı, ihaleye katılınan okulun ismi, kişinin iban numarası, banka ismi, şube kodu,  kişinin kendi mail adresi yazılması ve imza atılması gerekmektedir.

 

NOT: BU İHALE DUYURUSU 26 EKİM 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16.30’A KADAR

 

1-İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

2-ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI

3-ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4-ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5-KANTİN İHALESİ YAPILACAK OKULA AİT İLAN PANOLARINDA ASILI KALACAKTIR.

 

 

 

                                                

Merkez mahallesi Üsküdar cad.No75 ÇEKMEKÖY - 0216 639 031617

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.