İSTANBUL ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALEMDAĞ MEHMET AKİF ERSOY İLK/ORTAOKULU OKUL KANTİN İHALESİ DUYURUSU

ALEMDAĞ MEHMET AKİF ERSOY İLK/ORTAOKULU OKUL KANTİN İHALESİ DUYURUSU

ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALEMDAĞ MEHMET AKİF ERSOY İLK/ORTAOKULU

OKUL KANTİN İHALESİ DUYURUSU

 

 

KANTİN İHALE İLANI (DUYURU)

 

A)  Aşağıda yer alan Çekmeköy İlçesine bağlı, Alemdağ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu kantin ihalesi 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35’ inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

B) İhale dokümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından,  Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bölümünden alınacaktır. (İhale dokümanını almak isteyen istekli önce Halk bankası Çekmeköy Şubesindeki 05100111 Nolu hesaba ihale doküman bedeli olarak 150 TL yatıracak ve alacağı 2 Nüsha dekont ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze müracaat edecektir.)

 

C) İhaleye katılmak isteyen katılımcılar H bendinde belirtilen evrakları kapalı zarf içerisinde 04/06/2018 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Bölümünde, sorumlu Şef İbrahim GÜNGÖR’e teslim edeceklerdir. Dosyasını teslim eden katılımcılara dosya teslim alındı belgesi verilecektir.

 

D) İhale Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası toplantı salonunda 05/06/2018 Salı günü aşağıda belirtilen saatte 08/09/1983 tarihli 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d maddesi gereğince pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

05/06 2018 TARİHİNDE İHALESİ YAPILACAK OKULUN İHALE SAATİ

                Okulun Adı                                                                                                                                            İhale Saati

1.Alemdağ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu                                                                                  10.00         

 

E)Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

                                                            Aylık

Okulun Adı                                         Muhammen Bedel(TL)                     Geçici Teminat Miktarı(TL)

1. Alemdağ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu               1.500,00TL                                         4.050,00TL                

 

F) 05/06/2018 Salı günü kantin ihalesi yapılacak olan okul adresi ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

OKUL ADI

ÖĞRENCİ MEVCUDU

OKUL ADRESİ

Alemdağ Mehmet Akif Ersoy İlk/Ortaokulu

980

Ekşioğlu Mah.Saray Cad.42.Sok.No:10 Taşdelen Çekmeköy/İST

 

  

 

 

 

 

G)DEMİRBAŞ BEDELİ: Fiyat tespit komisyonu tarafından 18.675,00TL(OnSekizBinAltıYüzYetmişBeşTürkLirası) demirbaş bedeli tespit edilmiştir.  ihaleyi alan kantin işletmecisi sözleşme imzalamadan önce eski kantin müstecirine peşin olarak ödeyecektir. Sabit tesis bedeli yeni müstecir tarafından eski müstecire ödenmeden sözleşme imzalanmayacaktır.

 

H)İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1)Dilekçe (Form Dilekçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce verilecektir.)

2)İkametgâh Senedi(Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır)

3)Nüfus Cüzdanı Sureti(Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)

4)Adli Sicil kaydı(E-Devlet veya Cumhuriyet Savcılığından alınacaktır)

5)Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden veya sağlık ocağından alınacaktır.)

6)Başka bir kantin çalıştırmadığına dair belge.(İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

7)İhaleden men yasağı bulunmadığına dair belge.(İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacaktır)

8)Yukarıda belirlenen geçici teminatın, Çekmeköy Mal Müdürlüğüne yatırıldığına dair Vezne Alındı Makbuzu aslı (Geçici Teminatın Çekmeköy Mal Müdürlüğüne yatırılması zorunludur).

9) Mesleki Yeterlilik Belgesi (öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, ustalık belgesi yoksa sırası ile kalfalık belgesi ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine) sahip olma şartı aranacaktır.

10)İhalesine katılacak kantinin dokümanının satın alındığına dair belge (Dekont)

11) Kantin İhalesine gireceği okulun öğrenci servis taşımacılığını yapmadığına dair belge.(ilgili okuldan alınacaktır

 

I)İHALEYE KATILACAK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4-Gerçek kişi olmak(Vekâletle ihaleye girilemez)

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

6-Şirket, dernek, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar

NOT: İhaleye katılacaklarda öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır.    

 

J)Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenecektir. Sabit tesis bedeli yeni müstecir tarafından eski müstecire ödenmeden sözleşme imzalanmayacaktır.

 

NOT:1

1-İhaleyi alan müstecir 1 takvim yılını doldurmadan işletmeden vazgeçtiği takdirde sabit tesis masrafı adı altında hiçbir hak talep etmeyecektir. Bu durumda 1 yıllık kirayı peşin olarak ödemekle yükümlüdür.

2-İhaleyi alan istekli sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine ödenmeyecektir.

3-İhalede en yüksek teklifi veren katılımcı sözleşme imzalamaz ise, sözleşme en yüksek teklifi veren ikinci katılımcı ile imzalanacaktır.

4-İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcının geçici teminatı en yüksek teklif vererek ihaleyi alan katılımcı ile sözleşme imzalanıncaya kadar iade edilmez.

5-İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcı da süresi içinde sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine ödenmeyecektir.

6-Sabit tesis maliyet listesinde belirtilmiş olan malzemeler yeni müstecir tarafından kontrol edilecektir. Aralarında kırılan, bozuk olan çalışmayan ve listede belirtilmiş olup ta yerinde mevcut olmayan malzemelerin bedelleri, düşümü yapıldıktan sonra sabit tesis bedeli eski müstecire ödenecektir.

 

NOT2:

 

6- İhale evrakları A4 boyutunda zarfa konulacak ve mutlaka paraflanarak bantla kapatılacaktır. Zarfların üstünde İhaleye katılan kişinin adı soyadı, ihaleye katılınan okulun ismi, kişinin iban numarası, banka ismi, şube kodu,  kişinin kendi mail adresi yazılması ve imza atılması gerekmektedir. Bu belirtilen maddeler 3. Sayfada örnek olarak verilen şablon şeklinde A4 kağıt üzerine yazılıp zarfın üstüne yapıştırılacaktır.

 

NOT: BU İHALE DUYURUSU 04/06/2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’A KADAR

 

1-İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

2-ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI

3-ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4-ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5-KANTİN İHALESİ YAPILACAK OKULA AİT İLAN PANOLARINDA ASILI KALACAKTIR.

 

 

 

                

 

 

 

                         ÇEKMEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

                         MERKEZ MAH. ÜSKÜDAR CAD. ÖNCÜ SOK. NO:75

 

 

 

ADI:

 

 

SOYADI:

 

 

İHALESİ YAPILAN OKUL İSMİ:

 

 

İBAN NO:

 

 

BANKA İSMİ:

 

 

ŞUBE KODU:

 

 

MAİL ADRESİ:

 

 

İMZA:

 

 

ADRES:

Merkez mahallesi Üsküdar cad.No75 ÇEKMEKÖY - 0216 639 031617

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.